• Znížená cena

NLB-CO2+RH+T-5-IQRF Snímač oxidu uhličitého (CO2), relatívnej vlhkosti (RH) a teploty (T)

235,80 €
224,01 € bez DPH Zľava 5%

Kombinovaný priestorový snímač kvality vnútorného vzduchu NLB-CO2+RH+T-5-IQRF na sledovanie kvality vzduchu v interiéri a pre riadenie ventilačných a rekuperačných systémov podľa aktuálnej úrovne znečistenia vzduchu. Umiestnenie: triedy, učebne, kancelárie, čakárne, ambulancie, lekárne, ubytovacie zariadenia, detské izby, spálne, obývacie izby, reštaurácie, kuchyne, fitnesscentrá, toalety, šatne, komerčné objekty, obchodné centrá a pod.

 • monitoruje koncentráciu oxidu uhličitého, relatívnu vlhkosť a teplotu
 • voliteľný rozsah merania: 400 - 2 000 ppm, 400 – 5 000 ppm, 0 - 100%,  0 – 50°C
 • LED indikácia stavu batérií
 • napájanie: batérie 2 ks AA
 • komunikácia IQFR
 • rozmery: 90 x 80 x 31 mm

Prečo používať snímače kvality vzduchu?

Katalógový list a Návod na použitie - na vyžiadanie

Množstvo
SKLADOM

Voliteľný rozsah meraní CO2

Zvoľte podľa potreby rozsah merania oxidu uhličitého. Bežný merací rozsah 400 – 2 000 ppm (= Parts Per Million) je pre niektoré priestory nedostačujúci. Typickým príkladom sú napríklad školské triedy, kde sa hodnoty pohybujú veľmi často nad 2 000 ppm.

V jednej škole, kde sme robili meranie, hodnota CO2 sa dostala až na maximum, teda na 5000 ppm a na tomto maxime zostala skoro hodinu. Takéto prostredie je absolútne nevyhovujúce pre proces vyučovania.

Výstupy kompatibilné s väčšinou vetracích a rekuperačných systémov

Výstupy zo snímača sú vhodné pre väčšinu ventilačných a rekuperačných systémov a to vďaka napäťovému (spojitému analógovému) výstupu 0–10 V a relé.

Kde sa snímač používa?

Používa sa vo všetkých priestoroch, kde sú prevažujúcim zdrojom znečistenia vnútorného vzduchu ľudia, ktorí sa tam dlhšiu dobu zdržujú.

Pretože oxid uhličitý má veľmi dobrú vypovedajúcu schopnosť o tom, ako je vzduch v danom priestore vydýchaný. Oxid uhličitý sám o sebe nie je v nízkych hodnotách zdraviu tak škodlivý, ale ako sa daný priestor vydýchava, stúpa okrem koncentrácie CO2 i koncentrácia ďalších znečisťujúcich látok (prchavých organických látok VOC), ktoré zapríčiňujú najmä nepríjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchom.


Konkrétne príklady vhodných priestorov

 • triedy a učebne
 • kancelárie
 • zasadacie miestnosti
 • čakárne
 • obchodné centrá
 • reštaurácie
 • detské izby
 • obývacie izby
 • spálne
 • reštaurácie
 • kuchyne
 • fitnesscentrá
 • toalety
 • šatne
 • komerčné objekty
 • obchodné centrá

Kde snímač v miestnosti umiestniť a kde nie?

Najlepšie umiestnenie:

Nevhodné umiestnenie:

 • blízko odťahu a prívodu ventilácie
 • do rohu
 • za nábytok
 • blízko okien a dverí
 • kde by sa na snímač mohlo priamo dýchať

Platforma IQRF

IQRF je platforma bezdrôtovej komunikácie využívajúca MESH sieť s nízkou spotrebou, nízkou prenosovou rychlosťou, vhodná pre menšie objemy dát, s dosahom v rozmedzí desiatok až stoviek metrov (v špeciálnych prípadoch až niekoľko kilometrov). Vhodné využitie v oblastiach telemetrie, priemyslového riadenia, aizácie budov, miest a pod. Môže byť použitá pri každom elektronickom zaríadení, ktoré vyžaduje bezdrôtový prenos, napr. pre bezdrôtové ovládanie, monitorovanie na diaľku získaných dát alebo pripojenie ďalších zariadení k bezdrôtovej sieti. Implementácia IQRF je veľmi ľahká. Ku komunikácii sú využívané radiofrekvenčné pásma: free ISM 868 MHz, 916 MHz and 433 MHz.

Každý komunikačný modul obsahuje vstavaný operačný systém, ktorý zaisťuje samotnú komunikáciu. Do modulov sú nahrávané DPA pluginy (pre každé zariadenie typu node a koordinátor rôzny plugin). Tieto pluginy poskytujú základnú nadstavbu OS. Ak je potrebné pridať do aplikácie nejaký užívateľský kód, je to možné pomocou Custom DPA handleru, ktorý je programom v jazyku C využívajúcom DPA príkazy a funkcie OS.

Základné pojmy v oblasti IQRF

node - IQRF modul nakonfigurovaný ako uzol siete, ktorý sa môže podieľať na prenose správy k cieľovému node.

koordinátor - IQRF modul nakonfigurovaný ako riadiaci prvok siete, je výstupným bodom z danej siete.

bonding - proces párovania medzi zariadením typu koordinátor a zariadením typu node.

discovery - proces objavenia topologie siete pozostávajúci z nabondovaných node zariadení a koordinátora.

Zaradenie snímača do IQRF siete

K vytvoreniu plne funkčnej siete je nutné urobiť tri základné kroky. Prvým krokom je nastavenie modulu koordinátora a node (snímača) na rovnaké frekvenčné pásmo a rovnaký RF kanál. Druhým je pribondovanie snímača ku koordinátoru. Tretím krokom je vykonanie tzv. discovery na koordinátore. Proces discovery robíme až keď máme všetky prvky siete pribondované a umiestnené na pozíciách, ktoré budú mať behom prevádzky.

SKVNLBCO2RHT5IQRF