Obhliadka miesta pre nabíjaciu stanicu

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti

Vypracovanie projektovej dokumentácie (stavebná časť, elektroinštalácie, dopravné značenie)

Realizácia (stavebná časť, elektroinštalácie, dopravné značenie)

Revízne skúšky

Testovanie nabíjacej stanice

Spustenie nabíjacej stanice do prevádzky

Prevádzka nabíjacej stanice prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo nabíjacej karty

Správa nabíjacích staníc prostredníctvom inteligentného softvéru

Servis a údržba

Dotácie na nabíjacie stanice pre mestá a obce