O kvalitu vzduchu sa ľudia začali hlbšie zaujímať až v druhej polovici minulého storočia, kedy sa vo vnútornom prostredí začalo objavovať čoraz viac ľudí a trávili tu dlhšiu dobu. U tých sa potom začali prejavovať nepríjemné pocity ako je únava, ospalosť, bolesti hlavy až nevoľnosť alebo rôzne prejavy alergií – a to všetko z podstatnej časti vplyvom nízkej kvality vzduchu.

Či už sa nám to páči alebo nie, kvalitu vnútorného prostredia najviac negatívne ovplyvňujeme práve my sami – vlastným procesom dýchania alebo aj zvýšenou metabolickou činnosťou spojenou s intenzívnou fyzickou aktivitou v danom priestore.

Ľudské telo teda vylučuje dychom, potom, transpiráciou z pokožky a podobne mimo známy oxid uhličitý i ďalšie látky ako je čpavok, acetón, etylén, metán a mnoho ďalších druhov prchavých organických látok, ktoré vznikajú v procese trávenia organickej potravy. To všetko v závislosti na veku, stravovacích zvyklostiach, zdravotnom stave, celkovej kondícii a samozrejme i aktuálnej fyzickej aktivite.

Môžu to byť však aj ďalšie nemenej podstatné zdroje znečistenia mimo vlastnej metabolickej činnosti človeka, v podstate by sme mohli povedať, že generujeme svojou činnosťou ďalšie rôzne odéry a zápachy, ktoré sú nepríjemné a často aj zdraviu škodlivé látky.

Prečo sa posudzuje kvalita vzduchu hlavne podľa koncentrácie CO2?

Je to preto, že vo vydychovanom vzduchu vo vnútornom prostredí je koncentrácia CO2 zhruba 50x vyššia ako je vo vdychovanom vzduchu. To je dôvod, prečo je koncentrácia CO2 veľmi dobrým indikátorom vydýchaného vzduchu.

Pre riadenie vetrania sa vlastne využíva fakt, že ak stúpa koncentrácia CO2, tak stúpa aj koncentrácia prchavých organických látok. A keď sa teda začne vetrať na základe zvýšenej koncentrácie CO2, tak klesne koncentrácia ako CO2, tak i koncentrácia VOC a cítime sa lepšie.

Ďalším dôvodom je, že na rozdiel od veľkého množstva rôznych druhov VOC látok stačí s rozumnými nákladmi a s dostatočnou presnosťou sledovať koncentráciu len jednej látky – CO2, ktorá má veľmi dobrú vypovedaciu schopnosť o tom, ako je aktuálne vzduch v danom priestore vydýchaný a teda podáva nám jasnú informáciu o nutnosti vetrania.

Medzi významné zdroje VOC môžeme zahrnúť aj:

 • varenie, vyprážanie a iné technologické procesy
 • nátery, lepidlá
 • čistiace, dezinfekčné prostriedky
 • nábytok
 • podlahové materiály, koberce
 • vonné sviečky, parfémy a kozmetické prostriedky

V minulom storočí vedci odhadovali, že prchavých organických látok je približne 5 tisíc. Dnes s pribúdajúcimi plastami, chemickými prostriedkami, lepidlami, nátermi, atď. sa ich počet odhaduje na viac ako 10 tisíc rôznych druhov.

Zvýšte kvalitu vnútorného prostredia

A. Meranie podľa koncentrácie oxidu uhličitého – CO2

Pri výbere snímača záleží na tom, čo je primárny zdroj znečistenia vnútorného prostredia. Ako hlavný indikátor v prípade prevažujúceho znečistenia ľuďmi je najúčinnejší indikátor znečistenia koncentrácia oxidu uhličitého.

Príklad miestností, kde je možné použiť snímače koncentrácie CO2:
 • školské triedy
 • učebne
 • zasadacie miestnosti
 • kancelárie
 • čakárne
 • spálne
 • detské izby
 • ubytovacie zariadenia
 • divadlá a kiná

B. Meranie podľa koncentrácie prchavých organických látok – VOC

Ďalším podstatným znečisťovateľom sú tzv. prchavé organické látky, ktoré človek vydychuje, uvoľňujú sa z nábytku, kobercov, náterov, čistiacich prostriedkov alebo napríklad i pri varení a vyprážaní. Tam, kde koncentrácia CO2 môže byť v nízkych hodnotách, môžu prchavé organické látky mať vysokú koncentráciu. 

Príklad miestností, kde je možné použiť snímače koncentrácie VOC:
 • toalety
 • šatne
 • kuchyne
 • fitcentrá
 • telocvične

Vetrajte a šetrite

Ak sa rozhodnete prepojiť snímače kvality vzduchu s ventilačnou alebo rekuperačnou jednotkou príp. so systémom pre otváranie okien, môžete ihneď začať efektívne vetrať. Vetrací systém sa spustí len vtedy, keď je vzduch naozaj znečistený a Vám tak zbytočne "neutekajú" peniaze za energie.

Vetrajte bez starostí

Vzhľadom na to, že vetracia jednotka sa zapína a vypína, príp. ovplyvňuje intenzitu vetrania vďaka snímačom úplne samostatne a automaticky, nemusíte premýšľať nad tým, kedy vetrací systém zapnúť a vypnúť, kedy zvýšiť alebo znížiť výkon, príp. ani nad časom zapnutia a vypnutia.