NLB-CO2+RH+T-5-SX Snímač oxidu uhličitého (CO2), relatívnej vlhkosti (RH) a teploty (T)

242,10 € bez DPH

Kombinovaný priestorový snímač kvality vnútorného vzduchu NLB-CO2+RH+T-5-SX na sledovanie kvality vzduchu v interiéri a pre riadenie ventilačných a rekuperačných systémov podľa aktuálnej úrovne znečistenia vzduchu. Umiestnenie: triedy, učebne, kancelárie, čakárne, ambulancie, lekárne, ubytovacie zariadenia, detské izby, spálne, obývacie izby, reštaurácie, kuchyne, fitnesscentrá, toalety, šatne, komerčné objekty, obchodné centrá a pod.

 • monitoruje koncentráciu oxidu uhličitého, relatívnu vlhkosť a teplotu
 • voliteľný rozsah merania: 400 - 2 000 ppm, 400 – 5 000 ppm, 0 - 100%,  0 – 50°C
 • napájanie: batérie 2 ks AA
 • komunikácia SIGFOX
 • rozmery: 90 x 80 x 31 mm

Prečo používať snímače kvality vzduchu?

Katalógový list a Návod na použitie - na vyžiadanie

Množstvo
SKLADOM

Voliteľný rozsah meraní CO2

Zvoľte podľa potreby rozsah merania oxidu uhličitého. Bežný merací rozsah 400 – 2 000 ppm (= Parts Per Million) je pre niektoré priestory nedostačujúci. Typickým príkladom sú napríklad školské triedy, kde sa hodnoty pohybujú veľmi často nad 2 000 ppm.

V jednej škole, kde sme robili meranie, hodnota CO2 sa dostala až na maximum, teda na 5000 ppm a na tomto maxime zostala skoro hodinu. Takéto prostredie je absolútne nevyhovujúce pre proces vyučovania.

Výstupy kompatibilné s väčšinou vetracích a rekuperačných systémov

Výstupy zo snímača sú vhodné pre väčšinu ventilačných a rekuperačných systémov a to vďaka napäťovému (spojitému analógovému) výstupu 0–10 V a relé.

Kde sa snímač používa?

Používa sa vo všetkých priestoroch, kde sú prevažujúcim zdrojom znečistenia vnútorného vzduchu ľudia, ktorí sa tam dlhšiu dobu zdržujú.

Pretože oxid uhličitý má veľmi dobrú vypovedajúcu schopnosť o tom, ako je vzduch v danom priestore vydýchaný. Oxid uhličitý sám o sebe nie je v nízkych hodnotách zdraviu tak škodlivý, ale ako sa daný priestor vydýchava, stúpa okrem koncentrácie CO2 i koncentrácia ďalších znečisťujúcich látok (prchavých organických látok VOC), ktoré zapríčiňujú najmä nepríjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchom.


Konkrétne príklady vhodných priestorov

 • triedy a učebne
 • kancelárie
 • zasadacie miestnosti
 • čakárne
 • obchodné centrá
 • reštaurácie
 • detské izby
 • obývacie izby
 • spálne
 • reštaurácie
 • kuchyne
 • fitnesscentrá
 • toalety
 • šatne
 • komerčné objekty
 • obchodné centrá

Kde snímač v miestnosti umiestniť a kde nie?

Najlepšie umiestnenie:

Nevhodné umiestnenie:

 • blízko odťahu a prívodu ventilácie
 • do rohu
 • za nábytok
 • blízko okien a dverí
 • kde by sa na snímač mohlo priamo dýchať

Základná charakteristika Sigfox technológie

Technológia Sigfox je navrhnutá primárne pre Internet a jej vlastnosti tomuto určeniu zodpovedajú. Dôraz tu nie je kladený na prenosové rýchlosti a množstvo prenesených dát, ale na spoľahlivosť, odolnosť proti šumu a rušeniu, nízku spotrebu energie, na dlhý dosah signálu a na nízku cenu služby. Štruktúra základňových staníc zaisťujúcich samotný prenos dát je bunkového typu, pričom sa vždy základňové stanice prekrývajú tak, aby každé zariadenie bolo pokiaľ možno schopné prijímať signál od viacerých základňových staníc. Tým je zaručený bezproblémový prenos pri prechode medzi BTS stanicami (Roaming). Nakoľko veľa snímačov a iných drobných elektronických zariadení požaduje odoslanie alebo príjem niekoľkých bytov informujúcích napríklad o teplote, obsadenosti parkovacieho miesta, zaplnenosti kontajnerov a podobne a to naviac veľakrát iba raz za okamžik, je Sigfox protokol navrhnutý práve pre potreby takýchto zariadení. Službou je v súčasnosti pokrytá väčšina štátov Európy (Slovensko, Česká republika, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Írsko, Nemecko, Finsko a Taliansko). Výhodou služby je poskytnutie a správa celej infraštruktúry vrátane cloudu pre uchovávanie dát. K dátam je možné pristupovať buď cez webové rozhranie alebo z klientských aplikácií využívajúcich tzv. REST API Sigfox Backend.

Technológia Sigfox v bodoch:

- Bezlicenčné frekvenčné pásmo 868 MHz v Európe a 902 MHz v USA

- Ultra úzkopásmová modulácia DBPSK (200 kHz)

- Prenosová rýchlosť 100 b/s - až 144 x 12 B upload správ, 4 x 8 B download správ

- Nízka vysielacia spotreba energie (5 až 45 mA)

- Dosah až 50 km v teréne, 3 km v meste pre indoor od vysielača

- Bunková infraštruktúra BTS (základňových staníc)

- Vysielací výkon 25mW / 14 dBm

SKVNLBCO2RHT5SX