• Znížená cena

ADS-RN1 Snímač radónu

616,50 €
585,68 € bez DPH Zľava 5%

Priestorový snímač kvality vnútorného vzduchu ADS-RN1 na sledovanie koncentrácie radónu v interiéri. Umiestnenie: pivnice, prízemia a pod.

  • sníma koncentráciu radónu v interiéri
  • rozsah merania 0 - 1000 Bq/m3 
  • napájanie 12 V AC/DAC, 24 V AC/DC
  • bez nutnosti kalibrácie (vstavaná autokalibrácia)
  • životnosť min. 10 rokov
  • rozmery: 188 x 110 x 100 mm

Prečo používať snímače kvality vzduchu?

Katalógový list a Návod na použitie - na vyžiadanie

Množstvo
SKLADOM

Radón je plyn, ktorý vzniká prirodzeným rozpadom uránu v pôde a potom preniká do okolitého vzduchu. Radón má poločas rozpadu asi štyri dni – to znamená, že polovica jeho celkového množstva v danom mieste sa rozpadne každé štyri dni. Pri rozpade radón emituje škodlivé ionizujúce žiarenie v podobe alfa častíc a ďalšie produkty rozpadu s krátkou životnosťou. Niektoré z nich sú tiež rádioaktívne a oproti radónu sa ľahko naviažu na prach a ďalšie častice. Tie sú potom prenášané vzduchom a preto môže dôjsť tiež k ich vdychovaniu. Preto je dôležité radón detekovať a vhodným spôsobom, ako je napr. riadené odvetrávanie, z miesta výskytu odstraňovať. Podľa vyhlášky by v pobytovom priestore budov nemala byť priemerná hodnota objemovej aktivity radónu vyššia ako 400 Bq/m3, u nových domov by to malo byť 200 Bq/m3. Vďaka rýchlej detekčnej schopnosti výskytu radónu je snímač určený pre riadenie ventilácie v reálnom čase, kedy pri zvýšenom výskyte radónu snímač spustí alebo zvýši výkon vetracieho systému. Snímač má zabudované dva nezávislé alarmové výstupy – bezpotenciálové kontakty relé, každý so samostatne nastaviteľnou úrovňou alarmovej koncentrácie radónu pre spínanie riadenej ventilácie alebo indikácie. Prekročenie prednastavenej koncentrácie je indikované aj opticky pomocou LED.

SKVADSN1