NLII-CO2-5-RS485 Snímač oxidu uhličitého (CO2)

165,60 € bez DPH

Priestorový snímač s rozšíreným rozsahom merania a s komunikačným protokolom MODBUS (RS485) je určený pre sledovanie kvality vzduchu a pre riadenie ventilačných systémov podľa koncentrácie oxidu uhličitého vo vzduchu v školách, kanceláriách, obchodných centrách, kinách, divadlách a pod.

 • optický princíp merania koncentrácie oxidu uhličitého
 • komunikácia cez zbernicu RS485 s protokolom MODBUS RTU
 • rozsah meraní 400 – 5 000 ppm
 • napájanie 14 - 40 V DC, 18 - 30 V AC
 • 3x LED indikácia
 • bez nutnosti kalibrácie (vstavaná autokalibrácia)
 • jednoduchá inštalácia
 • životnosť min. 10 rokov
 • rozmery: 90 x 80 x 31 mm

Prečo používať snímače kvality vzduchu?

Katalógový list a Návod na použitie - na vyžiadanie

Množstvo
SKLADOM

Rozšírený rozsah meraní CO2

Priestorový snímač má rozširený merací rozsah 400 – 5 000 ppm (= Parts Per Million) s komunikačným protokolom MODBUS (RS485) .

Trojstupňová LED indikácia

 

 

ORANŽOVÁ 

viac ako 1 200 ppm

Zlá kvalita vzduchu,
nutné vetrať.

 

 

 

 

ZELENÁ – ECO

600 – 1 200 ppm

Komfortné vnútorné prostredie,
optimálna spotreba energie.

 

 

 

BIELA
menej ako 600 ppm

Vynikajúca kvalita vzduchu, ale
pozor na nadbytočné
vetranie.

 

 

 

Výstupy kompatibilné s väčšinou vetracích a rekuperačných systémov

Výstupy zo snímača sú vhodné pre väčšinu ventilačných a rekuperačných systémov a to vďaka napäťovému (spojitému analógovému) výstupu 0–10 V a relé.

Kde sa snímač používa?

Používa sa vo všetkých priestoroch, kde sú prevažujúcim zdrojom znečistenia vnútorného vzduchu ľudia, ktorí sa tam dlhšiu dobu zdržujú.

Pretože oxid uhličitý má veľmi dobrú vypovedajúcu schopnosť o tom, ako je vzduch v danom priestore vydýchaný. Oxid uhličitý sám o sebe nie je v nízkych hodnotách zdraviu tak škodlivý, ale ako sa daný priestor vydýchava, stúpa okrem koncentrácie CO2 i koncentrácia ďalších znečisťujúcich látok (prchavých organických látok VOC), ktoré zapríčiňujú najmä nepríjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchom.


Konkrétne príklady vhodných priestorov

 • triedy a učebne
 • kancelárie
 • zasadacie miestnosti
 • čakárne
 • obchodné centrá
 • reštaurácie
 • detské izby
 • obývacie izby
 • spálne

Kde snímač v miestnosti umiestniť a kde nie?

Najlepšie umiestnenie:

Nevhodné umiestnenie:

 • blízko odťahu a prívodu ventilácie
 • do rohu
 • za nábytok
 • blízko okien a dverí
 • kde by sa na snímač mohlo priamo dýchať

Protokol Modbus

Modbus protokol je Master-Slave protokol. Na zbernici je prítomný len 1 master a až 247 slave zariadení (v našom prípade snímače). Komunikáciu vždy iniciuje master zariadenie. Slave iba odpovedá na požiadavky master zariadeniaí. Modbus využíva Big-endian reprezentáciu dát. To znamená, že u položiek väčších ako 1 B je najskôr odoslaný najvyšší byte a najnižší byte až na koniec.

Režimy komunikácie

Unicast režim:

Master osloví jedno konkrétne slave zariadenie pomocou jeho Modbus adresy. Slave správu spracuje a odpovie.

Broadcast režim:

Master osloví všetky slave zariadenia pomocou broadcast adresy 0. Všetky slave zariadenia správu spracujú, ale žiadne na ňu neodpovie. Broadcast požiadavky master zariadenia musia byť príkazy k zápisu.

Dátová jednotka protokolu Modbus (PDU)

Protokol Modbus definuje tri základné typy PDU:

1) Request PDU - Slúží k osloveniu jedného alebo viac slave zariadení mastrom. Pole Modbus funkcie obsahuje kód danej Modbus funkcie. Pole dáta potom podľa danej Modbus funkcie adresy, počet premenných, hodnoty premenných a iné

2) Response PDU - Slúží k odoslaniu kladnej odpovede slave zariadením na prijatú Request PDU. Pole Modbus funkcie obsahuje rovnakú hodnotu ako v prijatom Request PDU. Dátová časť potom podľa danej Modbus funkcie prevádzkové hodnoty, prečítané vstupy, cievky …

3) Exception Response PDU - Slúži k odoslaniu zápornej odpovede slave zariadením na prijatú Request PDU. Pole Modbus funkcie obsahuje hodnotu Modbus funkcie z Request PDU + 0x80 ako signalizáciu neúspechu. Dátová časť potom identifikuje chybu.

SKVNLIICO25RS485