4 príklady, ako vybrať správny typ snímača

Všeobecne známym pojmom, čo sa týka okamžitého posúdenia kvality vnútorného vzduchu z hľadiska toho, ako je vydýchaný, je koncentrácia oxidu uhličitého (CO2). Pojem je dnes dobre známy a blízky ako koncovým zákazníkom, tak najmä ľuďom, ktorí sa pohybujú v oblasti problematiky vetrania a vzduchotechniky.

POZOR, nie všade je však jeho meranie vhodné. Aký snímač zvoliť v konkrétnych priestoroch? Nižšie sú uvedené štyri najčastejšie prípady.

1. Tzv. vydýchaný vzduch

V priestore sa často pohybujú/bývajú ľudia. Príkladom takýchto priestorov môžu byť:

 • spálne, detské izby
 • obývacie izby
 • kancelárie
 • zasadacie miestnosti
 • školské triedy
 • nákupné centrá
 • kiná, divadlá
 • a pod.

 

 

 

Všade vo vyššie spomínaných priestoroch postupne stúpa (okrem iných látok) koncentrácia oxidu uhličitého vplyvom procesu dýchania ľudí. Do takýchto priestorov je najlepšou voľbou snímač montorujúci CO2. To je vďaka optickému senzoru dostatočne presné a dlhodobo stabilné.

Situácia by tam potom mohla vypadať zhruba tak, ako je vyobrazené na grafe vľavo.

 

 
2. Telocvične, fitnesscentrá, šatne, toalety

Ďalším príkladom priestoru, kde je potrebné pre voľbu optimálneho typu snímaa najprv určiť prevažujúci zdroj znečistenia vzduchu, sú napríklad telocvične, fitnesscentrá, šatne alebo toalety.

Často sa jedná o dosť veľký priestor na to, aby ho ľudia vydýchali, prípadne sa tam zdržiavajú relatívne krátku dobu. Napriek tomu tento priestor počas svojho pobytu, vďaka špecifickej aktivite, znečistia. V takomto priestore potom môže byť koncentrácia CO2 na relatívne dobrej úrovni, avšak vzduch je pocitovo jednoznačne znečistený a je potrebné vetrať.

Vo vyššie uvedených priestoroch teda môže prevažovať iný zdroj znečistenia nad štandardným procesom dýchania. Ak by sme tu umiestnili snímač CO2, nemusel by ukázať nijako významne vysoké hodnoty koncentrácie, aj keď znečistenie je jednoznačne citeľné pri vstupe do takého priestoru.

Prevažujúcim, lepšie vypovedajúcim, indikátorom o znečistení vzduchu sú totiž tzv. VOC alebo prchavé organické látky (angl. Volatile Organic Compounds). Situácia v takomto priestore by potom mohla vypadať zhruba, ako je vyobrazené na nasledujúcom grafe:

 

 

Vhodne umiestnený snímač VOC skvele vyrieši problém s odérmi a zápachmi.

 

 

 

 

 

 

 
3. Ďalšie zdroje zápachov a odérov

Tretím typom priestoru, v ktorom je potrebné sledovať kvalitu vzduchu, sú priestory, kde sa nachádzajú ďalšie významné, prevažujúce zdroje znečistenia vzduchu mimo tých, ktoré spôsobujú ľudia, ktorí sa tu zdržiavajú.

Obvykle sú to i nejaké ďalšie materiály či technologické procesy v danom priestore ako:

 • varenie a vyprážanie
 • rôzne technologické procesy
 • výpary z nábytku a kobercov
 • výpary z čistiacich prostriedkov
 • výpary z parfémov, vonných sviečok, …
 • výpary z náterov, podhľadov
 • a pod.

Tieto výpary a odéry sú potom hlavnou príčinou nepríjemných pocitov spojených s vydýchaným vnútorným vzduchom – strata koncentrácie, únava, bolesti hlavy až závrate alebo i nevoľnosť a tiež spadajú do kategórie VOC.

Príkladom takýchto priestorov môžu byť:

 • profesionálne kuchyne, reštaurácie
 • závodné kuchyne
 • novo postavené/zrekonštruované domy a budovy
 • principiálne priestory, kde sa pracuje s chemikáliami
 • a pod.

Tu by sme mohli uviesť rovnaký graf ako v bode 2, preto sa tu najlepšie hodí snímač prchavých organických látok VOC.
4. Vysoká vlhkosť

Medzi ďalšie dôležité ukazovatele kvality vnútorného vzduchu, samozrejme, spadá relatívna vlhkosť vzduchu. To sa týka hlavne kúpeľní, ale napríklad i kuchýň, bazénov, aquaparkov alebo práčovní.

V takýchto priestoroch bez správneho odvetrávania sa pomerne rýchlo môžu začať tvoriť najmä v zimnom období, plesne v rohoch, v škárach na oknách a podobne.  Na kovových veciach sa môže objaviť hrdza.

Efektívne riadené vetranie s vhodne umiestneným snímačom vlhkosti vzduchu tento problém obvykle uspokojivo vyrieši.