Poradenstvo v oblasti výberu a použitia germicídnych žiaričov PROLUX

Posúdenie projektovej dokumentácie pri plánovanej inštalácii germicídnych žiaričov

Montáž germicídnych žiaričov

Opravy germicídnych žiaričov, výmena optrebovaných častí

Posúdenie technického stavu a bezpečnosti prevádzky germicídnych žiaričov

Revízne prehliadky germicídnych žiaričov

Meranie umelého optického neionizujúceho žiarenia UVC 253,7 nm 

Meracie protokoly účinnosti zdrojov UVC germicídnych žiaričov

Záverečný protokol o stave germicídneho žiariča s hologramom pre účely auditu